Tele. : +91 - 288 - 2676524 / 2665204
E-mail : info@summairsportsclub.org

Navratri 2019 / 07-10-2019

Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019
Navratri 2019

Event Winner Name
Panchiya A- 15 Female Sharmi Shah
   
Panchiya A- 15 Male Keval Malde
   
Panchiya A- 15 Female Guest Shreya Shah
Panchiya A- 15 Female Guest Anmol Bhatia
Panchiya A- 15 Female Guest Risshi Dodia
Panchiya U- 15 Male Kedar Kotak
   
Panchiya U- 15 Female Pritha Shah
   
Panchiya U- 15 Female Guest  Mahek Gudhka
Panchiya U- 15 Female Guest  Ashmi Shah
   
Married Couple - Female Meera (Raval) Varia
Married Couple - Female Dhara Mehta
Married Couple -   Male Tejas Shah
Married Couple -   Male Nishit Shah
Married Couple  -  Femal Guest                  Radha Karia
Married Couple  -  Femal Guest                 Mona Gadhavi
Married Couple  -  Above -50                Dhaval Mankad
Married Couple  -  Above -50                Priti Raval
Married Couple  -  Best Couple Neeraj & Neha Udani
   
Free Stayle Nishi Gosrani
Free Stayle Dev Mehta
   
CHOKDI Under-10 Sathia Group   1-Simarn 2- Mahi 
3-Vaishnavi 4-Ridhhi
CHOKDI Under-10 Chhota Packet Bada Dhamaka 
1-Niva  2-Ansh  3-Trisha  4-Dhwanil
CHOKDI Under-10 Ladli Group
1-Aarya 2- Shree 3- Vishwa 4-Heer
CHOKDI Under-10 Thunder Brids
1-Dhyey 2-Jenika 3-Jash 4-Anira
CHOKDI Under-10 4- Amigos
CHOKDI Under-10 Little Champs
CHOKDI Under-10 Rocking Girls
CHOKDI Under-10 Rock Star
   
   
CHOKDI Above-10 Whacking Radha
1-Rajvee 2-Adhishree 3-Jhelum 4-Soumya
CHOKDI Above-10 Thanganat
1-Sharmi 2-Meers 3-Anmol 4-Sania
CHOKDI Above-10 Vishwa & Group
1-Vishwa 2-Devanshi 3-Neerali 4-Yashwi
CHOKDI Above-10 Rangbhini Radha
1-Nishi 2-Monali 3-Maitri 4-Khushi
CHOKDI Above-10 Natkhat Kan Sang Nakhradi Radha        1-Diya 2-Ashmi 3-Shalin 4-Aagam
CHOKDI Above-10 Naam Me Kya Rakha Hai 1-Parth 2-Harsh 3-Dharmi 4-Anushka
CHOKDI Above-10 Super 4
1-Meenal Varia 2-             3          4-
CHOKDI Above-10 Rang Rasiya Gujarati
1-Soham 2-Hiya 3-Moksh 4-Riya
Vivasious Player Parth Karia
Vivasious Player Rohit Khattar
Vivasious Player Radha Karia
Vivasious Player Jhanvi Vadhar
Vivasious Player Riya Patel
Vivasious Player Nikki Patel

Back